Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Képek és Források Báthory Erzsébet életének kutatásához.

2010.06.17

Képek és Források Báthory Erzsébet életének kutatásához.

 

Kép

 Báthory Erzsébetrôl már közel négyszáz éve terjesztenek borzalmasabbnál borzalmasabb történeteket. Vádolták gyilkosságok elkövetésével, „ártatlan szolgálólányok” megkínzásával, olyan asszonyként bemutatva, aki mások megkínzásában lelte kedvét.

Kép

 Rexa Dezsô meglátása szerint példáulé szadista elmebeteg volt, akinek a betegsége, ha idejekorán közismertté válik, akkor a „szadizmus betegségének Báthorizmus lett volna az elnevezése”.

Kép

 

A „ csejtei szörnyként” elhíresült asszonynak azonban még a lehetőségét sem adták meg, hogy védekezhessen a felhozott vádakkal szemben, hiszen sohasem állították bíróság elé, egész egyszerűen csak befalazták élete végéig.

 

 

Családi háttér:

 

 

Kép

 

A hírneves Báthory család ecsedi ágából származott, apja Báthory György, anyjának testvére Báthory István fejedelem (1571-), lengyel király (1575-86) volt. 1560 augusztus hetedikén született Nyírbátorban, gyermekkorát az ecsedi kastélyban töltötte. Tizenegy éves korában jegyezték el a nála öt évvel idősebb Nádasdy Ferenc gróffal, a házasságra 1575-ben, fényes külsőségek között került sor. (Még II. Miksa császárt is meghívták, aki az utazás veszélyeire hivatkozva kimentette magát, de pazar nászajándékot küldött.)
   
A férj a Pöstyén közelében fekvő csejtei kastéllyal és a körülötte fekvő 12 faluval kedveskedett feleségének. A kastélyt végleg 1602-ben sikerült megvenni, innentől ez a Nádasdy család tulajdona lett. Erzsébet előbb férje családi várába, Sárvárra került, majd hamarosan Csejtére költöztek. A törökverő, rendkívül bátor és rendkívül kegyetlen Nádasdytól rettegtek a törökök, akik "fekete bégként" emlegették. Ura gyakran és sokáig volt távol, a magányos és zárkózott asszony feltűnően kevés emberrel tartott kapcsolatot, ezért lehetett később a legendák titokzatos hőse. Házsságukból öt gyermek született, közülük kettő fiatalon meghalt

 András (1598 – 1603)

Pál (1593/1597 – 1633/1650), Nádasdy Ferenc apja, akit I.Lipót a Wesselényi - féle összeesküvésben való részvétele miatt 1671-ben lefejeztetett

Anna (kb. 1585 – 1605 után), Zrínyi Miklós dunántúli főkapitány felesége

Katalin (kb. 1594 – ?), Homonnai Drugeth György felesége
Miklós (? – ?), Zrínyi Zsuzsanna férje

Orsolya (? – ?)

 

Kép

 

Férje 1604-ben halt meg Sárváron, Erzsébet ezután özvegyként élt tovább,nevelte gyermekeit és intézte hatalmas birtokainak ügyeit a sok betörés, rablás, fosztogatás közepette, amíg végleg el nem érték azok, akik minden áron meg akartak szerezni e roppant vagyonból akár csak egy morzsát is.

Forrás: (MTI - Múlt-kor)
 
 
 

További források.


 Várkonyi Gábor
ÚJABB FORRÁSOK BÁTHORY ERZSÉBET ÉLETÉHEZ
 
 Magyar Országos Levéltár

Batthyány-levéltár missilis-gyüjteményének mutatója

 

 

 

Levéltári Közlemények, 10. (1932)

1.   

Levéltári Közlemények, 10. (1932) 1–2.ÉRTEKEZÉSEKIla Bálint: A Thurzó család levéltára / 12–66. o. (10_1-2_49. oldal)

 

... magvaszakadt családok birtokaira; Criminelle: kizárólag Báthory Erzsébet bűnügyére és Telekessy Mihály ...

 
 

Levéltári Közlemények, 25. (1954)

2.   

Levéltári Közlemények, 25. (1954)Varga Endre: A Rákóczi szabadságharc történeti forrásai a bírósági levéltárak anyagában / 170–193. o. (25_179. oldal)

 

... a tömeggyilkos özv. Nádasdy Ferencné, Báthory Erzsébet („ Csejtevar asszonya") 1610— 1611. ...

 
 

Levéltári Közlemények, 43. (1972)

3.   

Levéltári Közlemények, 43. (1972) 2.Benda Kálmán: A királyi Magyarország tiszti címtára, 1607–1608 / 265–325. o. (43_2_296. oldal)

 

... vára ( Birtokosa özv. Nádasdy Ferencné Báthory Erzsébet) Kapitány: ÚJVÁRI Miklós * Ha ...

 
 

Levéltári Közlemények, 44–45. (1973–1974)

4.   

Levéltári Közlemények, 44–45. (1973–1974)Benda Kálmán: Egy új forrástudomány: a pszichografológia / 61–76. o. (44-45_66. oldal)

 

... hírességre emelkedett Nádasdy Ferenc özvegye, Báthory Erzsébet, „ a csejtei rém". Az ...

 

... hogy valóban szadista volt- e Báthory Erzsébet, vagy konstrukciós perrel van ...

 

... és terjes vagyonelkobzással volt büntetendő. Báthory Erzsébet ugyanis — mondja ez a ...

 

... pszichografológiai vizsgálat azonnal megállapította, hogy Báthory Erzsébet kezdettől fogva dekadens lényén, ...

 

... 1. — Ld. még Rexa D.: Báthory Erzsébet Nádasdy Ferencné. Bp. 1908. ...

5.   

Levéltári Közlemények, 44–45. (1973–1974)Benda Kálmán: Egy új forrástudomány: a pszichografológia / 61–76. o. (44-45_67. oldal)

 

... érezzük •— perdöntő ebben a kérdésben. Báthory Erzsébet perében követhettek er- alaki ...

 

... realitás volt. Báthory Zsigmond és Báthory Erzsébet ugyan a nagy családnak ...

6.   

Levéltári Közlemények, 44–45. (1973–1974)Benda Kálmán: Egy új forrástudomány: a pszichografológia / 61–76. o. (44-45_70. oldal)

 

... magyar nyelvű közleménye: Tűkkel szurkálta... Báthory Erzsébet szadizmusa. ( Magyarország 1974. július ...

 

... németnyelvű tanulmányban írottakat összefogva megismétlik. „ Báthory Erzsébet... apja, ecsedi Báthory György, ...

7.   

Levéltári Közlemények, 44–45. (1973–1974)Benda Kálmán: Egy új forrástudomány: a pszichografológia / 61–76. o. (44-45_72. oldal)

 

... Báthory Gábor fejedelem ( 1609) Nádasdyné Báthory Erzsébet ( 1610) /> í*/^L— &* fe6<* frf' ...

 
 

Levéltári Közlemények, 65. (1994)

8.   

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2.EMBER GYŐZŐ EMLÉKÉRESzádeczky-Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes történeti forrásainak értelmezése / 65–87. o. (65_1-2_65. oldal)

 

... KARDOSS IRMA A BÁTHORY ERZSÉBET ELLENI KONCEPCIÓS ELJÁRÁS EGYES ...

 

... bizonyítékértékelő elemzés útján jutottam el Báthory Erzsébet ügyének tisztázásához és annak ...

 

... eredményéről az 1993 végén megjelent „ Báthory Erzsébet igazsága" című könyvemben számolok ...

 

... táptalajául és elhitető közegéül szolgáltak. * * * Báthory Erzsébet és Liszthy ( Listius) Anna ...

 

... vádkonstrukciós párhuzamai Nádasdy Ferencné ecsedi Báthory Erzsébet ügyének vizsgálata során, az ...

 

... perbe 1 SzMeczky- Kardoss Irma: Báthory Erzsébet igazsága. Bp., Nesztor Kft, ...

9.   

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2.EMBER GYŐZŐ EMLÉKÉRESzádeczky-Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes történeti forrásainak értelmezése / 65–87. o. (65_1-2_66. oldal)

 

... következtetésekre tettem szert, mind a Báthory Erzsébet elleni eljárás koncepciós jegyeit, ...

 

... A két ügy különbözőségei: 1. Báthory Erzsébet valójában ártatlan volt, s ...

 

... tényállás alapján vonták felelősségre. 2. Báthory Erzsébet ellen — nyilvánvalóan a bűnösség ...

 

... folyamatában királyi kegyelemben részesült. 3. Báthory Erzsébet jogsértő bebörtönzése mellett az ...

 

... szolgálók ellen nem. 4. A Báthory Erzsébet ellen feltűnően vontatott tanú ...

10.   

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2.EMBER GYŐZŐ EMLÉKÉRESzádeczky-Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes történeti forrásainak értelmezése / 65–87. o. (65_1-2_67. oldal)

 

... Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás forrásainak ...

 

... eljárás forrásainak értelmezése 67 5. Báthory Erzsébet ügyét a szemtanúk totális ...

 

... leíró vallomások hiteles életszerűsége. 6. Báthory Erzsébet gondolkodásában a boszorkány sági ...

 

... jelei ilyen totálisan hiányoznak a Báthory Erzsébet elleni nyomozás adataiból, az ...

11.   

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2.EMBER GYŐZŐ EMLÉKÉRESzádeczky-Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes történeti forrásainak értelmezése / 65–87. o. (65_1-2_68. oldal)

 

... fedte a jeleit és jelentőségét. Báthory Erzsébet — az ellene folytatott nyomozás ...

12.   

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2.EMBER GYŐZŐ EMLÉKÉRESzádeczky-Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes történeti forrásainak értelmezése / 65–87. o. (65_1-2_69. oldal)

 

... Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás forrásainak ...

 

... hogy a régi keletű szóbeszédet Báthory Erzsébet nevével összekapcsolva, s némileg ...

 

... vagy fizikailag is megsemmisítsenek. Minthogy Báthory Erzsébet ügyét — az én meglátásom ...

13.   

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2.EMBER GYŐZŐ EMLÉKÉRESzádeczky-Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes történeti forrásainak értelmezése / 65–87. o. (65_1-2_70. oldal)

 

... összefüggéseket és lehetőségeket — melyeket a Báthory Erzsébet ügyével való aprólékos egybevetés ...

14.   

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2.EMBER GYŐZŐ EMLÉKÉRESzádeczky-Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes történeti forrásainak értelmezése / 65–87. o. (65_1-2_71. oldal)

 

... Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás forrásainak ...

 

... került ki. Úgy látszik, hogy Báthory Erzsébet is boszorkánynak vélte egyik- ...

 

... az elbeszélésből az látszik, hogy Báthory Erzsébet akkor folyamodott ehhez a ...

15.   

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2.EMBER GYŐZŐ EMLÉKÉRESzádeczky-Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes történeti forrásainak értelmezése / 65–87. o. (65_1-2_72. oldal)

 

... Szádeczky- Kardoss Irma más. Báthory Erzsébet személye és egészsége oltalmára ...

 

... próbált így védekezni a szorongatott Báthory Erzsébet. Mint mondottuk, a bűbájossági ...

 

... mondottuk, a bűbájossági adatoknak a Báthory Erzsébet elleni vádban nem, illetve ...

16.   

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2.EMBER GYŐZŐ EMLÉKÉRESzádeczky-Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes történeti forrásainak értelmezése / 65–87. o. (65_1-2_73. oldal)

 

... Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás fonásainak ...

 

... befolyása alatt született ítélettel, hanem Báthory Erzsébet és állítólagos ,, bűntársai" úgynevezett ...

 

... hogy noha más adatok szerint Báthory Erzsébet minden várában, kastélyában kínzóhelyeket ...

17.   

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2.EMBER GYŐZŐ EMLÉKÉRESzádeczky-Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes történeti forrásainak értelmezése / 65–87. o. (65_1-2_74. oldal)

 

... magyarázata. * # * íme ennyi az, amit Báthory Erzsébet és Liszthy Anna Rozina ...

 

... ez a vizsgálat is Nádasdyné Báthory Erzsébet ártatlanságát bizonyítja; Liszthy Anna ...

 

... a muzeológus Katona Imrével a Báthory Erzsébet ügyéről kifejtett álláspontját illetően ...

 

... Miklós nyomán — az, hogy a Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás előidézője ...

 

... fejti ki „ Bűn és bűnhődés Báthory Erzsébet életében" c. cikkében is. ( ...

18.   

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2.EMBER GYŐZŐ EMLÉKÉRESzádeczky-Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes történeti forrásainak értelmezése / 65–87. o. (65_1-2_75. oldal)

 

... Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás forrásainak ...

 

... ember általi rontása, olyasmi, amit Báthory Erzsébet művel. Mely ugyan egy ...

 

... számonkérése, ám ennek nem egyedül Báthory Erzsébet a címzettje, hanem a ...

 

... ben indult meg Nádasdy Ferencné Báthory Erzsébet ellen. Mielőtt azonban a ...

 

... adatainak összefüggései azt valószínűsítik, hogy: — Báthory Erzsébet ártatlan volt, és vele ...

19.   

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2.EMBER GYŐZŐ EMLÉKÉRESzádeczky-Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes történeti forrásainak értelmezése / 65–87. o. (65_1-2_76. oldal)

 

... sem sikerült az állítólagos bűnösségre — Báthory Erzsébet és „ bűntársainak" kegyetlenségére — hiteles ...

 

... kiderülhetett volna — a király és Báthory Erzsébet többször is kifejezett kívánsága ...

 

... hogy az akkor még nem Báthory Erzsébet, hanem a házaspár, s ...

20.   

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2.EMBER GYŐZŐ EMLÉKÉRESzádeczky-Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes történeti forrásainak értelmezése / 65–87. o. (65_1-2_77. oldal)

 

... Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás forrásainak ...

 

... volna — jobban és hitelesebben bizonyítaná Báthory Erzsébet kegyetlenségét, mint a helyettük ...

 

... nádor állott a hátterében. A Báthory Erzsébet elleni eljárás igen alkalmas ...

21.   

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2.EMBER GYŐZŐ EMLÉKÉRESzádeczky-Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes történeti forrásainak értelmezése / 65–87. o. (65_1-2_78. oldal)

 

... következetesen a kegyetlenkedés megtörténtére és Báthory Erzsébet bűnösségére volt szokás következtetni — ...

22.   

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2.EMBER GYŐZŐ EMLÉKÉRESzádeczky-Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes történeti forrásainak értelmezése / 65–87. o. (65_1-2_79. oldal)

 

... Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás forrásainak ...

23.   

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2.EMBER GYŐZŐ EMLÉKÉRESzádeczky-Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes történeti forrásainak értelmezése / 65–87. o. (65_1-2_80. oldal)

 

... sem a Nádasdy házaspár vagy Báthory Erzsébet személyes kegyetlenségét, hanem csak ...

 

... lép fel könyörtelen bűnüldöző hevülettel Báthory Erzsébet és az udvarában gyakorolt, ...

24.   

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2.EMBER GYŐZŐ EMLÉKÉRESzádeczky-Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes történeti forrásainak értelmezése / 65–87. o. (65_1-2_81. oldal)

 

... Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás forrásainak ...

 

... fegyelmében élt. Nagyon valószínű, hogy Báthory Erzsébet is ennek megfelelő nevelésben ...

25.   

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2.EMBER GYŐZŐ EMLÉKÉRESzádeczky-Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes történeti forrásainak értelmezése / 65–87. o. (65_1-2_82. oldal)

 

... szükséges a kegyetlennek, gyilkosnak hitt Báthory Erzsébet képének teljességéhez és hitelesebb ...

 

... A tanmese lényege az, hogy Báthory Erzsébet a házasságkötésekor, férje kedvéért, ...

 

... kezeli és változtatja a tényeket. Báthory Erzsébet ugyanis nem katolikus, hanem ...

 

... vélelme hosszú időre megingathatatlanná tette Báthory Erzsébet „ bűnösségét". # * * Ám mindezekben még ...

 

... vallásos szemlélet és gondolkodás szerepe Báthory Erzsébet ügyében és a bűnösségkép ...

26.   

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2.EMBER GYŐZŐ EMLÉKÉRESzádeczky-Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes történeti forrásainak értelmezése / 65–87. o. (65_1-2_83. oldal)

 

... Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás forrásainak ...

 

... beépültek. De térjünk vissza a Báthory Erzsébet különös kegyetlenségéről szóló vallomásrészletekhez, ...

27.   

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2.EMBER GYŐZŐ EMLÉKÉRESzádeczky-Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes történeti forrásainak értelmezése / 65–87. o. (65_1-2_84. oldal)

 

... Elsősorban s megint Ponikénusz fantáziálásában! Báthory Erzsébet elvetemültségének ecseteléséül írja levelében, ...

 

... vetett, tehát fizikai valóságában tehetetlen Báthory Erzsébet kutyák s macskák, sőt ...

 

... János rettenetes dolga" és a Báthory Erzsébet elleni nyomozás kínzásreprodukáló adatai ...

 

... keltezik az eseményt. Tehát leginkább Báthory Erzsébet idejére vagy még előbbre. ...

28.   

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2.EMBER GYŐZŐ EMLÉKÉRESzádeczky-Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes történeti forrásainak értelmezése / 65–87. o. (65_1-2_85. oldal)

 

... Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás forrásainak ...

 

... az szemlélteti, hogy Supka Géza Báthory Erzsébet ügyéről írván, 22 a ...

 

... valószínűségét és köztudomási terjedését, így Báthory Erzsébet hírlelt kegyetlenségei valóságosnak való ...

 

... leforgása alatt 22 Supka Géza: Báthory Erzsébet bűnügye. Nagyvárad, é. n. ...

29.   

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2.EMBER GYŐZŐ EMLÉKÉRESzádeczky-Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes történeti forrásainak értelmezése / 65–87. o. (65_1-2_86. oldal)

 

... hogy „ bestye híres kurva, Te Báthory Erzsébet, Te pokolba mégy, de ...

 

... az elbeszélés szerint — a kegyetlen! — Báthory Erzsébet erre csak azzal a ...

 

... be, hogy az elfogáskor találtak Báthory Erzsébet ládájában egy listát 650 ...

 

... a „ levelesládájában" gyanították, éppúgy, mint Báthory Erzsébet áldozati listáját. Csakhogy ezt ...

30.   

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2.EMBER GYŐZŐ EMLÉKÉRESzádeczky-Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes történeti forrásainak értelmezése / 65–87. o. (65_1-2_87. oldal)

 

... Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás forrásainak ...

 

... szükséges megközelítéssel kideríteni. Ami pedig Báthory Erzsébet ügyét illeti, ha azt ...

 

... az így feltárulkozó összefüggések is Báthory Erzsébet ártatlanságát, ügyének koncepciós, a ...

31.   

Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2.KRÓNIKASzekeres József: Ort János (1914–1993) / 263–265. o. (65_1-2_267. oldal)

 

... 27 Szádeczky- Kardoss Irma: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes ...

 
 

Szabó Anikó: LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK MUTATÓ 1994-2004 (Budapest, 2005)

32.   

ÖSSZEVONT TARTALOMMUTATÓ (Mutato_1994-2004_31. oldal)

 

... 233. SZÁDECZKY- KARDOSS IRMA: A Báthory Erzsébet elleni koncepciós eljárás egyes ...

33.   

ÁLTALÁNOS MUTATÓ (Mutato_1994-2004_53. oldal)
 

... György, 273 Barton, Edward, 272 Báthory Erzsébet, 233 Batthyány Ádám, 119 ...

 
 

Levéltári Szemle, 43. (1993)

34.   

Levéltári Szemle, 43. (1993) 3. számKILÁTÓGombos János: A Slovenská archivistika 1986 és 1990 közötti évfolyamai / 65–70. o. (30_69. oldal)

 

... olyan neveket találunk, mint csejtei Báthory Erzsébet, Homonnay Mária, Drasskovich György, ...

 
 

Bónis György: Útmutató az Esztergomi prímási levéltárhoz (Levéltári leltárak 24. 1964)

35.   

Oldalszámok (323. oldal)
 

... 1876. Simor Cat. 13. Vágsellye. Báthory Erzsébet elleni Ítélet másolata, 1877. ...

 
 

Maksay Ferenc: Magyar Kamara Archívuma : Repertórium (Levéltári leltárak 63. 1975)

36.   

CSALÁDI ÉS SZEMÉLYI PONDOK (173. oldal)
 

... Györgyhöz Királyi leiratok Thurzó Györgyhöz Báthory Erzsébet peréről, a hajdúkról, erdélyi ...

 
 

Varga Endre, Veres Miklós: Bírósági levéltárak 1526–1869 (MOL kiadványai, 1. sorozat : Levéltári leltárak 6. 1989)

37.   

ELSŐ RÉSZ Feudális kori bírósági levéltárak (157. oldal)

 

... periratok). Közöttük mint érdekességet megemlítjük Báthory Erzsébet szolgaszemélyzetének, a csejtei tömeggyilkosságban ...

38.   

Mutatók (463. oldal)
 

... gróf 237 Balogh János 214 Báthory Erzsébet bűnsegédei 157 Báthory Zsófia, ...

 
 

Maksay Ferenc: A Magyar Kamara Archívuma (MOL kiadványai 1. sorozat : Levéltári leltárak 8. 1992)

39.   

IRATOKE 143. Tractatus publici (24. oldal)

 

... más „ rebellisekéről", s megvan a Báthory Erzsébet bűnügyében hozott ítélet is. ...

40.   

IRATOKE 185. Archivum familiae Nádasdi (109. oldal)

 

... tiszttartók, utóbb pedig Nádasdi Ferenc, Báthory Erzsébet és familiárisaik vitték tovább ...

41.   

IRATOKE 196. Archivum familiae Thurzó (129. oldal)

 

... természetű iratok között maradtak meg Báthory Erzsébet bűnpörének dokumentumai, királyi mandátumok, ...

 
 

Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei, 1289–1556 2. köt. 1485–1556 (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 17_2. 1990)

42.   

OKLEVÉLKIVONATOK (2508—5444. sz.) (746. oldal)
 

... Péter ( egregii) — az utóbbi felesége: Báthory Erzsébet, valamint néhai Báthory Péter ...

43.   

OKLEVÉLKIVONATOK (2508—5444. sz.) (786. oldal)
 

... Mod.) Thorozkay Péter ( e) özvegye: Báthory Erzsébet lemond néhai Kechety János ( ...

 
 

Maksay Ferenc, Felhő Ibolya, W. Beretzky Nóra, T. Polonyi Nóra: Urbáriumok XVI–XVII. század (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 7. 1959)

44.   

DUNÁNTÚL (83. oldal)
 

... a második ( 1608) Nádasdy Ferencné Báthory Erzsébet számára készült, a harmadikat ...

45.   

DUNÁNTÚL (90. oldal)
 

... március 13— 18. Nádasdy Ferencné Báthory Erzsébet lékai és borsmonostori uradalmának ...

46.   

DUNÁNTÚL (92. oldal)
 

... nynchen, ezys zegen eozuegy 7 Báthory Erzsébet. 8 Azaz az uradalmi ...

47.   

DUNÁNTÚL (93. oldal)
 

... noha ekkor a birtok már Báthory Erzsébet kezén volt. 18 Dénárt. ...

48.   

FELVIDÉK (241. oldal)
 

... birtokává tette. Csejtén folytak felesége, Báthory Erzsébet hírhedt kegyetlenkedései. Amikor Nádasdy ...

49.   

ALFÖLD (844. oldal)
 

... Báthory család 756, 801, 809 Báthory Erzsébet, Nádasdy Ferenc dunáninneni orsz. ...

50.   

ALFÖLD (893. oldal)
 

... március 13 — 18. Nádasdy Ferencné Báthory Erzsébet lékai ós borsmonostori uradalmának ...

A nagy-károlyi gróf Károlyi család összes jószágainak birtoklási története 1 (1911)

51.   

X. Füzér vára és az uradalom története (a lapispataki jószág és a tarczali birtok) (231. oldal)

 

... volt elzálogosítva. A Nádasdy leányok, Báthory Erzsébet leányai, Katalin Drugeth Györgyné, ...

 

Kép

 

Kép

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Amlodipine Besylate Ellmymn

EllIndesk,2019.09.28 22:08

Legally isotretinoin from canada cod accepted pharmacy <a href=http://cialgeneric.com>buy cialis online</a> Keflex And Side Effect Keflex And Strep Throat

DUNAJSKA STREDA

nagyjolika,2012.10.10 12:36

eladasra kinalok BATHORY ERZSEBETellen folytatott tanuvallomast 1611-bol 18-szaz.8lap 19.szaz 11lap

köszönöm

fisligery@gmail.com,2010.10.22 15:14

énn is hiszek báthori erszébet ártatlanságában nagyon köszönöm hogy közzé tetted az infokat megszeretném kérdezni hogy elvihetnék e pár infot töri v. irodalom órára